Hizmetlerimiz

 • Muhasebe ve Mali Müşavirlik

 • Kurumsallaşma Danışmanlığı

  • Organizasyon
  • Yeniden Yapılanma
  • Görev ve Yetki Dağılımı
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

  • Program ve Bütçe ile Yönetim
  • Yönetim ve Üretim Bilgi Sistemleri
  • Yatırım kararları
  • Yerli Yabancı Ortaklık Görüşmeleri ve Anlaşmaları
  • Birleşme ve Devir Almalar
  • Üretimde Büyüme ve Verim Arttırma
 • Mali Yönetim Danışmanlığı

  • Muhasebe Standardizasyonu
  • Firma İçi Denetim
  • Yönetim ve Kanuni Muhasebe Karşılaştırması
  • Stok Yönetimi
  • Vergi
  • Uluslararası Muhasebe Sistemine Uyum
  • Nakit Akış Analizi
  • Bilanço ve Gelir Tablosu
  • Mali Danışmanlık
 • Yerli, Yabancı Ortak Anlaşmaları

 • Yatırım Danışmanlığı

Sorry, you can not to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

play american roulette online real money economy casino pier & breakwater beach best casino online europe beta code Google Chrome